Etusivu Yleistä Referenssit Henkilökunta Historia Yhteystiedot Tarkastustoiminta Tarkastushinnasto

TARKASTUSTOIMINTA

Yleiset toimitusehdot tarkastuksille 2.1.2009, voimassa toistaiseksi


Työkohteen tulee olla tarkastettavilta osiltaan käyttöön otettavissa, mikäli kysymyksessä on varmennustarkastus. Tilauksen yhteydessä tai viimeistään tarkastustilaisuuteen on toimitettava kirjallisena vähintään seuraavat tiedot:

Kohteen perustiedot: sähkölaitteiston haltija ja rakentaja yhteystietoineen, mahdollinen kunnossapitoyhtiö yhteyshenkilötietoineen, mahdollinen käytönjohtaja yhteystietoineen

Varmennustarkastusta varten tarvitaan pöytäkirja suoritetusta käyttöönottotarkastuksesta mittauspöytäkirjoineen ja mahdolliset poikkeamat standardeista. Poikkeamasta tulee aina olla erillinen kirjallinen selvitys. Luokkien 2-3 laitteistoista tarvitaan selvitys säädösten edellyttämästä ennalta turvallisuuden ylläpitvästä kunnossapito-ohjelmasta, muiden osalta asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet kansiossa. Mielellään myös täytetty tilauslomake, josta käy ilmi tarkastusalueen laajuus ja erityispiirteet ellei niistä ole sovittu jo tilauksen yhteydessä.

Määräaikaistarkastusta varten on tarkastuksen tilaajan hankittava sähkölaitteiston omistajan jo haltijan suostumus tarkastukselle


Tarkastuksia varten tulee olla mahdollisuus päästä kaikkiin tarkastuksen kohteen tiloihin. Mukana tulisi olla joko sähkölaitteiston haltijan tai rakentajan edustaja. Heille tulee joka tapauksessa varata mahdollisuus osallistua tarkastukseen.

Määräaikaistarkastusta varten tulee tarkastuskohteessa olla käytettävissä kohdetta koskevat käyttöpiirustukset sekä pöytäkirjat aiemmin suoritetuista sähkölaitteiston tarkastuksista. Luokkien 2-3 laitteistoista tarvitaan selvitys säädösten edellyttämästä, turvallisuutta ennalta ylläpitävän kunnossapito-ohjelman toteutumisesta. Muiden laitteistojen osalta vaaditaan laitteiston asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

Tarkastukset pyritään suorittamaan kahden viikon kuluessa tilauksesta, ellei kysymyksessä ole tilaus, joka laajuutensa tai vaativuutensa vuoksi vaatii erityisvalmisteluja tai useamman työpäivän suoritusajan.

AJANKOHTAISTA

15.10.2015
Tarkastushinnasto päivitetty
10.10.2015
Määräaikais- ja varmennustarkastuksia teemme edelleen.Tarkastuksia tekee jatkossa Antti Lehtinen (VTS227) puh 0400831841
18.9.2014
Uudet kotisivut julkaistu